Artist Unn Magnussen close up
Foto: Oda Bergmark
Jag är född i Oslo, där jag fick min utbildning på Statens Håndverk- og Kunstindustriskole og på Statens Kunstakademi. Jag gick också ett år på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. 1978 bosatte jag mig fast i Stockholm, där jag bildade familj och utvecklade mitt konstnärskap. I många år arbetade jag som lärare i grafik på Nyckelvikskolan, och jag har verkat som gästlärare både i Norge och i Sverige. Igenom åren har jag haft olika styrelseuppdrag för konstskolor och konstnärsföreningar. Mina arbeten finns representerade i museer och konstsamlingar i Sverige, Norge och England.
Det enklaste motiv besitter otalliga möjligheter för tolkningar och konstnärliga utmaningar. Att utforska motivets väsen, dess form och färg förblir en oändlig källa till förnyelse. Men det såkallade motivet låter sig inte begränsas av begreppen färg och form därför att det ena ögonblicket undergrävas av det nästa. Inte två upplevelser är identiska. Om vi undviker att rationalisera och systematisera så ser vi allt på nytt hela tiden. Genom konsten lär vi oss att se mångfalden och möjligheterna i våra synintryck.
Om Unn har skrivits:
”Den originella och temperamentsfulla Unn Magnussen har med en aldrig sinande fantasi fyllt sina oregelbundna bilder med tecken som utvecklats ur organiska former. Ett intensivt och omtumlande äventyr.”
( Margareta Carlsson Ring, Norrköpings Tidningar.)

”Unn Magnussen rör sig obehindrad mellan det abstrakta och det formgivna. Ofta begränsar hon sina grafiska bilder till få färger i en monokrom skala, emellanåt skapar hon verk med stor färgkontrast och måleriets egenskaper. Unn Magnussens bilder är ornamentala, ofta enkla men sofistikerade, i en mjuk och organiskt följsam ton. Hennes former är i regel expressiva, men kan också präglas av en stillsam monumentalitet.”
(Johan Ström, Helsingborg Dagblad.)